شرکت پل دک

www.poldeck.ir

اجرا وب سایت


poldeck-b

شرکت پل دک

ورود به وب سایت

شرکت پل دک با عضویت شش نفر مهندس عمران در جهت کار آفرینی در عرصه طراحی، تولید و اجرای سقف های عرشه فولادی شروع به کار نموده است. این شرکت دستگاه فرمینگ ورق را از خارج کشور و با طراحی شرکت کامفلور انگلستان با ارتفاع ۸۰ میلیمتر خریداری نمود. سپس با توجه به آئین نامه و مقررات ملی ساختمان ساختار آن را به گونه ای طراحی نمود که دستگاه قادر است مقطعی با ارتفاع ۷۵mm را به راحتی تولید نموده و در عرصه تولید سقف های عرشه فولادی از نظر مقطع تولیدی و ظرفیت باربری مخصوصا در دهانه های بالا جایگاه ویژه ای را نسبت به دیگر عرشه ها در کشور احراز نماید.

شرکت پل دک با عضویت شش نفر مهندس عمران در جهت کار آفرینی در عرصه طراحی، تولید و اجرای سقف های عرشه فولادی شروع به کار نموده است. این شرکت دستگاه فرمینگ ورق را از خارج کشور و با طراحی شرکتت کامفلور انگلستان با ارتفاع ۸۰ میلیمتر خریداری نمود. سپس با توجه به آئین نامه و مقررات ملی ساختمان ساختار آن را به گونه ای طراحی نمود که دستگاه قادر است مقطعی با ارتفاع ۷۵mm را به راحتی تولید نموده و در عرصه تولید سقف های عرشه فولادی از نظر مقطع تولیدی و ظرفیت باربری مخصوصا در دهانه های بالا جایگاه ویژه ای را نسبت به دیگر عرشه ها در کشور احراز نماید.سایر نمونه کارهای ما را ببینید…
چگونه به شما کمک می کنیم … ؟

هزینه های خدمات ما کاملا قراردادی است و بستگی به شرایط فعلی شما و اهدافتان دارد.


ارسال درخواست